Pro vědeckou studii hledáme dobrovolníky, kteří nedávno prodělali černý kašel

pertusis

Pro výzkum imunitní odpovědi na infekci bakterií způsobující černý kašel, hledáme dobrovolníky ve věku od 15 let, kteří v nedávné době prodělali onemocnění černým kašlem. Konkrétně hledáme dobrovolníky, kteří byli laboratorně diagnostikováni na černý kašel (pertusi) a jsou maximálně 3 týdny po ukončení antibiotikové léčby.

Za účast na této studii Vám nenáleží žádná odměna, jen dobrý pocit, že pomůžete dobré věci. Po vyhodnocení studie vám pro zajímavost pošleme e‑mailem výsledky, jaké bylo složení imunitních buněk ve Vašem nose.

Pokud se hlasíte jako dobrovolníci, prosím registrujte se na konkrétní čas.

Co je naším cílem?

Jak jste mohli zaznamenat ve sdělovacích prostředcích, dochází ke zvýšenému výskytu černého kašle, jehož původcem je bakterie Bordetella pertussis. O tom, jak náš imunitní systém bojuje s B. pertussis je toho však známo velmi málo. Abychom prohloubili stav současného poznání pro možné zlepšení léčby a prevence této nemoci, potřebujeme získat od dárců s nedávno diagnostikovanou nemocí imunitní buňky stěrem z dutiny nosní. Výtěr nosní dutiny speciální štětičkou připomíná odběry, které již znáte z kovidových testů. Jedná se o krátký, mírně nepříjemný úkon. Odběry probíhají pouze v Praze.

Co si vzít s sebou?

  • Pokud jste nezletilým účastníkem studie, přineste si prosím vytištěný informovaný souhlas (ke stažení zde), který podepíše Váš rodič/zákonný zástupce (nebo může přijít s Vámi).
  • Zletilý účastník může informovaný souhlas přinést nebo podepsat na místě (ke stažení zde).
  • Vezměte si s sebou, prosím, lékařskou zprávu potvrzující prodělané onemocnění černým kašlem, pokud ji máte (ale není to podmínka účasti).
  • Pokud máte očkovací průkaz, vezměte jej, prosím, také s sebou (ale není to podmínka účasti).
Mám zájem pomoci a chci se registrovat

Odběrné místo

Najdete nás na adrese: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4.

Dostanete se k nám autobusem č. 138 ve směru „Ústavy akademie věd“ na konečnou zastávku, která je přímo před vstupem do areálu. U vrátnice si Vás vyzvedneme, případně volejte na číslo: 739 724 579.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy. Prosím, kontaktujte Mgr. Annu Kratochvílovou e‑mailem: anna.kratochvilova@img.cas.cz .

Na studii spolupracují

Finanční podpora

logo - Financováno Evropskou unií | NextGeneration
logo - Národní plán obnovy
logo - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Výzkum imunitní odpovědi na infekci bakterií způsobující černý kašel je podpořen grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LX22NPO5103.